El tilbud 2021

*Dette tilbud er fra 2021

Her er et tilbud fra Klaus, som var med til mødet onsdag d. 15. juli ang. tilslutning af strøm.

Alle spørgsmål om tilbudet skal sendes direkte til ham. Du finder hans mail adresse nede i teksten.

Etablering af målere i Hf. Sydhavn:

Jeg leverer stikledningen + dækbånd fra kabelskabet til målerskabet (siddende på huset) og monterer det i begge ender, samt isætter sikringer i kabelskabet.

I graver selv stikledningen ned.

Jeg leverer og monterer målerskabet + låge + svøb + 1m dækskinne.

Jeg leverer og monterer jordspyd og afslutter det i målerskabet.

Jeg tilmelder installationen til Radius og færdigmelder det til Radius så I kan få måler.

Pris for ovenstående er kr. 5875,00 incl. moms pr. hus.

Der udover skal der laves en gruppetavle, som kommer som en tillægspris.

Da den er forskellig fra hus til hus, nogle har en tavle, nogle skal bare have en gruppe, og andre skal have flere grupper.

Jeg skal bruge jeres folkeregister adresse og jeres adresse i haven, samt en mail adresse.

Radius har 4 - 6 ugers sagsbehandlingstid. Derefter får I en mail med aftagernummer og I skal vælge el-leverandør. Når det er gjort så kan jeg færdigmelde installationen og bestille måler. Fra jeg bestiller måler opsætning til de kan montere den kan der gå 2 - 3 uger.

 

Klaus Jørgensen

Tlf.    51157001

Mail:  klaus@kabelsnedkeren.dk

 

Indlæg kopierer fra FB gruppen, skrevet af Linda Kyllesbech 15/7