Byggeregler for nyttehaver/daghaver i Københavns kommune

Der er kommet nye regler vedr. byggeri. 

Går du i byggetanker?

Dette er hvad du skal gøre:

Kontakt formanden, her får du et stykke papir der skal sendes ind til Københavns Kommune, Ejendomme og Indkøb. Her skal du så ansøge om en fuldmagt til at bygge.

Når du så har fået denne fuldmagt, skal du ansøge om selve byggeriet hos Københavns Kommune, Teknik og Miljø.

Når du så har fået byggetilladelsen, skal du aflevere en kopi af denne til foreningens formand.

Først når alt dette er iorden må du begynde at bygge.

Du kan finde alle vejledninger og byggeregler inde hos kolonihaveforbundet Kreds 1.

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/component/phocadownload/category/1-bygge-og-anke?download=1:byggeregler-for-kolonihaver-overnatningshaver-for-kobenhavns-kommune.

 

Fra Kolonihaveforbundet kreds 1

 

Pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

Bemærk, art der er ikke ledige pladser den 3 september

Kære formænd i Københavns Kommune

Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

 

Københavns Kommune har nu udvalgt HF Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og HF Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlagt forurenet. Det er kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres.

 

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både Kreds og Forbund også var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

 

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelses med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik og Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt. er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

 

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.

 

Medlemsmøderne vil blive afholdt:

 

Tirsdag den 3. september – torsdag den 5. september – torsdag den 26. september

 

I 3Fs lokale på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. Møderne starter kl. 18.30 til 20.30.

 

Jeg håber, at I som formænd vil viderebringe dette tilbud om medlemsmøde til foreningens medlemmer, og vil være glad for en tilbagemelding fra hver forening med et ca. tal for, hvor mange der deltager de enkelte dage. Kan det ikke lade sig gøre, finder vi nok ud af det alligevel.

 

Med venlig hilsen og god sommer

 

Amy Lauridsen
Formand